Hotline hỗ trợ khách hàng

Hotline: 08 6257 8288

Lưỡi khoét, lưỡi bào

 DIYhomedepot phân phối các loại lưỡi khoét lỗ chính hãng, chất lượng cao đến từ thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, với đặc điểm chịu nhiệt và độ bền cao nên mũi khoan sắt này thường được dùng cho các ngành nghề kỹ thuật cần khoan chuyên nghiệp.
Lưỡi khoét, lưỡi bào
14mm 2608580396                  35,000
16mm 2608580397                  36,000
17mm 2608580398                  37,000
19mm 2608580399                  40,000
20mm 2608580400                  41,000
21mm 2608580401                  44,000
22mm 2608580402                  45,000
24mm 2608580403                  46,000
25mm 2608580404                  48,000
27mm 2608580405                  51,000
29mm 2608580406                  55,000
30mm 2608580407                  56,000
32mm 2608580408                  59,000
33mm 2608580409                  61,000
35mm 2608580410                  62,000
37mm 2608580411                  70,000
38mm 2608580412                  72,000
40mm 2608580413                  73,000
41mm 2608580414                  75,000
43mm 2608580415                  78,000
44mm 2608580416                  80,000
46mm 2608580417                  83,000
48mm 2608580418                  87,000
51mm 2608580419                  90,000
52mm 2608580420                  99,000
54mm 2608580421                102,000
56mm 2608580422                104,000
57mm 2608580423                105,000
59mm 2608580424                109,000
60mm 2608580425                111,000
64mm 2608580426                115,000
65mm 2608580427                117,000
67mm 2608580428                121,000
68mm 2608580429                122,000
70mm 2608580430                126,000
73mm 2608580431                136,000
76mm 2608580432                140,000
79mm 2608580433                143,000
83mm 2608580434                147,000
86mm 2608580435                150,000
89mm 2608580436                160,000
92mm 2608580437                172,000
95mm 2608580438                178,000
98mm 2608580439                180,000
102mm 2608580440                186,000
105mm 2608580441                193,000
108mm 2608580442                198,000
111mm 2608580443                205,000
114mm 2608580444                212,000
121mm 2608580445                244,000
127mm 2608580446                253,000
140mm 2608580447                270,000
152mm 2608580448                291,000
Khớp nối cho lưỡi khoét Bi-metal                           –
HSS Co mũi khoan định tâm, khớp nối Hex 2608596119                  61,000
HSS Co mũi khoan định tâm, khớp nối Hex & SDS plus 2608596295                  55,000
Khớp nối Hex, cho lưỡi khoét đường kính 14mm – 30 mm 2609390588                107,000
Khớp nối Hex, cho lưỡi khoét đường kính 32mm 152 mm 2609390034                178,000
Khớp nối SDS plus, cho lưỡi khoét đườnh kính 14mm – 30 mm 2609390035                157,000
Khớp nối SDS plus, cho lưỡi khoét đườnh kính 32mm -152 mm 2609390036                223,000

Lưỡi bào
Bộ 2 lưỡi 2607000193          260,000

Lưỡi khoét, lưỡi bào

Copyright © 2017.quaxuyenviet.com. All Rights Reserved