Hotline hỗ trợ khách hàng

Hotline: 08 6257 8288

Mũi khoan gỗ

Mũi khoan gỗ  được sản xuất đi kèm với thiết bị, dụng cụ điện, là phụ kiện hỗ trợ cho máy móc. Dụng cụ cầm tay phân phối các loại mũi khoan gỗ chính hãng đa dạng về chủng loại. Mũi khoan đuôi cá (chuôi lục giác) và mũi khoan xoắn ốc Bosch

 
Mũi khoan gỗ đuôi cá
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 6mm 2608595481                                    25,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 8mm 2608595482                                    27,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 10mm 2608595483                                    27,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 12mm 2608595484                                    28,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 13mm 2608595485                                    29,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 14mm 2608595486                                    30,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 16mm 2608595487                                    31,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 17mm 2608595488                                    34,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 18mm 2608595489                                    36,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 19mm 2608595490                                    37,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 20mm 2608595491                                    37,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 22mm 2608595492                                    38,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 24mm 2608595493                                    40,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 25mm 2608595494                                    42,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 26mm 2608595495                                    46,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 28mm 2608595496                                    47,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 30mm 2608595497                                    48,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 32mm 2608595498                                    50,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 35mm 2608595499                                    52,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 36mm 2608595500                                    56,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 38mm 2608595501                                    58,000
Mũi khoét gỗ đuôi cá SELFCUT 40mm 2608595502                                    62,000
Bộ 7 mũi khoan gỗ đầu đinh 3,4,5,6,7,8,10 2607017034                                    72,000
Bộ 6 mũi khoan gỗ xoắn ốc: 10,12,14,16,18,20 2607019322                                  475,000
Bộ 6 mũi khoan gỗ đuôi cá Self Cut: 14,16,18,20,22,24 2608595424                                  203,000

Copyright © 2017.quaxuyenviet.com. All Rights Reserved